چگونه لاغر شویم

پرس سینه با هالتر

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه ششم آموزش بدنسازی: پرس سینه با هالتر

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

نشر خم با دمبل

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه پنجم آموزش بدنسازی: نشر خم با دمبل

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

نشر طرفین

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه چهارم آموزش بدنسازی: نشر طرفین

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

سرشانه با دستگاه

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه سوم آموزش بدنسازی: سرشانه با دستگاه

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

سرشانه هالتر از جلو

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه دوم آموزش بدنسازی: سرشانه هالتر از جلو

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

آموزش بدنسازی – معرفی

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه اول آموزش بدنسازی: معرفی و توضیح در مورد برنامه های آموزشی بدنسازی

جلسه بعد »

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری