آموزش آرایش و زیبایی بانوان

آموزش شنیون گل رز با تور

 

توضیحات: سالن زیبایی نوشا

مدیریت: فریبا حکیم نژاد

جلسه پنجم آموزش آرایش و زیبایی بانوان: آموزش شنیون گل رز با تور

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، معالی آباد، مجتمع تجاری پارمین، جنب مجتمع تجاری آفتاب، طبقه 5 واحد 501، سالن زیبایی نوشا

آموزش شنیون بافت تیغ ماهی

 

توضیحات: سالن زیبایی نوشا

مدیریت: فریبا حکیم نژاد

جلسه چهارم آموزش آرایش و زیبایی بانوان: آموزش شنیون بافت تیغ ماهی

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، معالی آباد، مجتمع تجاری پارمین، جنب مجتمع تجاری آفتاب، طبقه 5 واحد 501، سالن زیبایی نوشا

آموزش کاشت ناخن

 

توضیحات: سالن زیبایی نوشا

مدیریت: فریبا حکیم نژاد

جلسه سوم آموزش آرایش و زیبایی بانوان: آموزش کاشت ناخن

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، معالی آباد، مجتمع تجاری پارمین، جنب مجتمع تجاری آفتاب، طبقه 5 واحد 501، سالن زیبایی نوشا

آموزش شنیون بافت

 

توضیحات: سالن زیبایی نوشا

مدیریت: فریبا حکیم نژاد

جلسه دوم آموزش آرایش و زیبایی بانوان: آموزش شنیون بافت

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، معالی آباد، مجتمع تجاری پارمین، جنب مجتمع تجاری آفتاب، طبقه 5 واحد 501، سالن زیبایی نوشا

آموزش شنیون گره ای عروس

 

توضیحات: سالن زیبایی نوشا

مدیریت: فریبا حکیم نژاد

جلسه اول آموزش آرایش و زیبایی بانوان: آموزش شنیون گره ای عروس

جلسه بعد »

آموزش رایگان آنلاین شیراز، معالی آباد، مجتمع تجاری پارمین، جنب مجتمع تجاری آفتاب، طبقه 5 واحد 501، سالن زیبایی نوشا

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری