آموزش کامپایلر

آموزش کامپایلر جلسه چهارم

 

مدرس: علی وجدانیان

جلسه چهارم آموزش کامپایلر: مقدماتی از تحلیلگر نحوی و آشنایی با گرامر ها و همچنین توضیح چپ ترین اشتقاق و راست ترین اشتقاق و ارائه مثالی از آن ها

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش کامپایلر جلسه دوم

 

مدرس: علی وجدانیان

جلسه اول آموزش کامپایلر: توضیح کامل مراحل مختلف کامپایلر با ارائه یک مثال و تشریح فازهای مختلف کامپایلر از جمله تحلیلگر لغوی، تحلیلگر نحوی، تحلیلگر معنایی، تولید کد سه آدرسه، بهینه سازی کد و تولید کد مقصد

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش کامپایلر جلسه اول

 

مدرس: علی وجدانیان

جلسه اول آموزش کامپایلر: توضیح در مورد کامپایلر و وظایف آن، فازهای مختلف کامپایلر از جمله تحلیلگر لغوی، تحلیلگر نحوی، تحلیلگر معنایی، تولید کد سه آدرسه، بهینه سازی کد و تولید کد مقصد و همچنین جدول نمادها و تصحیح خطا

جلسه بعد »

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری