آموزش کورل

آموزش کورل جلسه هفتم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه هفتم آموزش کورل: آشنایی با ابزار های خاص طراحی مانند: Blend و Contour و Distort و Drop Shadow و Envelope و Extrude و Transparency
نحوه انتخاب رنگ و رنگ سازی و رنگ گذاری با قطره چکان

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش کورل جلسه ششم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه ششم آموزش کورل: آموزش ابزار اندازه گیری و مقیاس مانند: Parallel Dimension و Horizontal Or Vertical Dimension و …

آشنایی با نحوه کارکرد ابزار خط و زاویه و نقطه (Straight Line , Right Line , Right Angle Round Connector)

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش کورل جلسه پنجم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه پنجم آموزش کورل: آشنایی با ابزار Type و نوشتن

تغییر حالت نوشته و نحوه تغییر فاصله حروف و کلمات و خطوط نوشته

آموزش پاراگراف نویسی و هماهنگی نوشته ها با هم

تبدیل فونت به شکل

نحوه جدول بندی و تعیین ستون و ردیف

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش کورل جلسه سوم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه سوم آموزش کورل: آموزش رسم انواع شکل های رایج مانند: مربع، دایره، مثلث و …

آشنایی با شکل های (shape) پیش فرض نرم افزار

تغییر خطوط اشکال و روی هم قرار گیری اشکال

اشکالی مانند: ستاره (Stars)، حلزونی (Spiral) و …

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش کورل جلسه دوم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه دوم آموزش کورل: آموزش ابزار Artistic Media , Bezier , 2 Point Line , Free Hand , Move به همراه ابزار کمکی Shape Tool برای ایجاد تغییرات روی خطوط، تغییر سایز خطوط و رنگ کردن داخل Shape و خطوط اطراف آن در کورل

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری