آموزش آشپزی

طرز تهیه ته چین گوشت و بادمجان

 

توضیحات: مجموعه رستوران های هفت خوان

جلسه یازدهم آموزش رستوران هفت خوان: طرز تهیه ته چین گوشت و بادمجان

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، بلوار قرآن، مجموعه رستوران های هفت خوان

طرز تهیه استیک فیله تابه ای

 

توضیحات: مجموعه رستوران های هفت خوان

جلسه دهم آموزش رستوران هفت خوان: طرز تهیه استیک فیله تابه ای

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، بلوار قرآن، مجموعه رستوران های هفت خوان

طرز تهیه کوفته سبزی شیرازی

 

توضیحات: مجموعه رستوران های هفت خوان

جلسه هشتم آموزش رستوران هفت خوان: طرز تهیه کوفته سبزی شیرازی

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، بلوار قرآن، مجموعه رستوران های هفت خوان

طرز تهیه شوید لوبیا با گوشت لقمه ای

 

توضیحات: مجموعه رستوران های هفت خوان

جلسه هفتم آموزش رستوران هفت خوان: طرز تهیه شوید لوبیا با گوشت لقمه ای

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، بلوار قرآن، مجموعه رستوران های هفت خوان

طرز تهیه کلم پلو شیرازی

 

توضیحات: مجموعه رستوران های هفت خوان

جلسه ششم آموزش رستوران هفت خوان: طرز تهیه کلم پلو شیرازی

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، بلوار قرآن، مجموعه رستوران های هفت خوان

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری