آموزش طراحی لوگو

آموزش فتوشاپ جلسه یازدهم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه یازدهم آموزش فتوشاپ: آشنایی با ابزار Type و نوشتن

تغییر حالت نوشته و نحوه تغییر فاصله حروف و کلمات و خطوط نوشته

آموزش پاراگراف نویسی و هماهنگی نوشته ها با هم

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش فتوشاپ جلسه دهم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه دهم آموزش فتوشاپ: آشنایی با ابزار های Pen و نحوه تغییر در آن ها و جابجایی هایشان

نحوه تقسیم بندی صفحه و Grid بندی

کارکرد Path Selection و Direct Selection

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش فتوشاپ جلسه هشتم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه هشتم آموزش فتوشاپ: نحوه کارکرد ابزار استمپ ( Stamp ) و انواع آن مانند: Color Stamp tool و Pattern Stamp tool

کاربرد History Brush tool و Art Brush tool (کشیدن و یا از بین بردن Brush )

آشنایی کامل با پاک کن ها و کاربردشان

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش فتوشاپ جلسه هفتم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه هفتم آموزش فتوشاپ: آشنایی با کلیت ابزار Brush و انواع آن مانند: Pencil tool و Mixer Brush tool و … همچنین تغییر سایز و شکل قلم مو ها (Brush) ، تعیین درصد شفافی و ماتی (Opacity) و …

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش فتوشاپ جلسه ششم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه ششم آموزش فتوشاپ: آموزش ابزار قطره چکان یا انتخاب رنگ از تصویر، همچنین آشنایی با ابزار روتوش مانند Spot Healing Brush Tool و Healing Brush Tool و Patch Tool و Content-Aware Move Tool

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش فتوشاپ جلسه چهارم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه چهارم آموزش فتوشاپ: آشنایی با Lasso Select و Magic Select و کاربرد Modify بر روی Select و همچنین آشنایی با Border و Smooth و Expand و Contract و Feather در فتوشاپ

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش فتوشاپ جلسه سوم

 

مدرس: نگار صدرالحسینی

جلسه سوم آموزش فتوشاپ: آشنایی با ابزار Move و قابلیت های آن نظیر Rotate , Warp , Perspective و … همچنین آشنایی با ابزار Select و نحوه اضافه و کم کردن Select ها از همدیگر

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری