نحوه درست کردن قهوه

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه ششم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه ششم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش آرت، پترن ( Pattern ) لاله ( Tulip ) به روش ساده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه پنجم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه پنجم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش آرت، پترن ( Pattern ) قلب ( Heart ) به روش ساده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه چهارم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه چهارم آموزش کافه و مبانی قهوه: روش صحیح گرفتن فنجان جهت آرت و شروع طراحی برروی قهوه و پورینگ مناسب

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه سوم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه سوم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش سرو کاپوچینو و آمریکانو به روش ساده و تفاوت کاپوچینو با کافه لاته

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه اول

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه اول آموزش کافه و مبانی قهوه: گونه های اصلی قهوه و آشنایی با دستگاه اسپرسو و روشی مناسب جهت دم کردن یک فنجان اسپرسو ایده آل

جلسه بعد »

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری