پرورش اندام

چالش بدنسازی 100 تکرار جلو بازو هالتر 30 کیلوگرم

 

مربیان: حسین بانشی، حسین بازیار

قهرمانان: احسان جوکار، سعید مهدی پناه، مهدی دهقان، علی فتح الهی جهرمی

جلسه بیست و ششم آموزش بدنسازی: چالش بدنسازی 100 تکرار جلو بازو 30 کیلوگرم

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، بلوار آزادی، طبقه زیرین بانک صادرات، باشگاه تناسب اندام دلتا ( بانوان 7 الی 12 / آقایان 12 الی 23 )

چالش بدنسازی 100 تکرار ددلیفت 100 کیلوگرم

 

مربی: حسین بانشی

قهرمانان: مهدی دهقان، علی فتح الهی جهرمی، جواد خرمی، حسین زارع

جلسه بیست و پنجم آموزش بدنسازی: چالش بدنسازی 100 تکرار ددلیفت 100 کیلوگرم

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، عفیف آباد، بعد از مجتمع ستاره فارس، نبش کوچه 12، زیر زمین ساختمان جانان، باشگاه تناسب اندام پلاتین ( بانوان 7 الی 13.30 / آقایان 14 الی 24 )

چالش بدنسازی 100 تکرار دمبل 25 کیلوگرم پرس سینه

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

قهرمان فیزیک: علی فتح الهی جهرمی

جلسه بیست و چهارم آموزش بدنسازی: چالش بدنسازی 100 تکرار دمبل 25 کیلوگرم پرس سینه

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

فیله کمر

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه بیست و سوم آموزش بدنسازی: فیله کمر

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

بارفیکس

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

قهرمان فیزیک: علی فتح الهی جهرمی

جلسه بیست و دوم آموزش بدنسازی: بارفیکس

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

زیر بغل پارویی دستگاه (قایقی)

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان فیزیک: علی فتح الهی جهرمی

جلسه بیست و یکم آموزش بدنسازی: زیر بغل پارویی دستگاه (قایقی)

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

زیر بغل کششی دستگاه از جلو (لت دست باز)

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه بیستم آموزش بدنسازی: زیر بغل کششی دستگاه از جلو (لت دست باز)

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

ساق پا دستگاه

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه نوزدهم آموزش بدنسازی: ساق پا دستگاه

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

اسکات پا (اسکوات)

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه هجدهم آموزش بدنسازی: اسکات پا (اسکوات)

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

جلو پا دستگاه

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه هفدهم آموزش بدنسازی: جلو پا دستگاه

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری